γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Χαρακτηριστικό κτίριο του Παρισιού