γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Παραδοσιακή διαφημιστική πινακίδα