γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Πεζόδρομος στο κέντρο των Ιωαννίνων