γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Δρόμος εντός του Κάστρου των Ιωαννίνων