γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Μία από τις εισόδους στο Κάστρο των Ιωαννίνων