γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Πύλη του Κάστρου των Ιωαννίνων