γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Παραδοσιακές βάρκες της λίμνης Ιωαννίνων