γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Μνημειακός πλάτανος στο σπίτι-μουσείο του Αλή Πασά