γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Γλυπτό στην παραλίμνια περιοχή