γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Εσωτερικό ξενώνα στον Άσπρο Ποταμό