γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Λεπτομέρεια αυλής στη Μονή Καψά