γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Ο Κούλες από την περιοχή του Λαβυρίνθου