γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

στο δρόμο για το ιερό της Αφροδίτης