γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Πύλη του Μόλου μετά την πυρπόλησή της
το 1898