γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Η Αγία Αικατερίνη μετά το σεισμό του 1856