γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Λιμάνι, ανατολικά νεώρια, μικρός Κούλες