γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Ενετική περίοδος, κρήνη Μπέμπο