γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Εκκλησάκι μέσα στο σπήλαιο και οστεοφυλάκιο