γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Λεπτομέρεια οικίας στη Μίλατο