γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Αεροφωτογραφία της συνοικίας Χουγκιάρ, 1941