γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Μερική άποψη του λιμανιού και της συνοικίας του Λαβυρίνθου, 1897-1898