Το τείχος και η ανατολική τάφρος, δεκαετία 1930-1940