γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Φάρος Σαλαώρας, Αμβρακικός κόλπος