γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Παναγία Παρηγορήτισσα-στήριξη κεντρικού τρούλου