γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Συγκρότημα κατοικιών βαλκανικής αρχιτεκτονικής, οδός Παπαδοπούλου