γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Αεροφωτογραφία της περιοχής του 1941