γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Ο κόλπος του Δερματά στις αρχές του 20ου αιώνα