γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Οδός Βαλέστρα (πρόσφατα κατεδαφίστηκε)