γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

ο κόλπος της Σούδας και το οθωμανικό φρούριο Ιτζεδίν