γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

κατεβαίνοντας για το Αμμούδι